Story

22 januari 2024

Dags att avliva myterna om elbilar

Det är ingen tvekan om el är på väg att ersätta bensin och diesel som drivmedel i fordon. Men än lever en del gamla fördomar och myter om elbilar. Här är några av de vanligaste.

Myt 1

Det tar lång tid att ladda en elbil

Beskrivning SEO
Another caption Håkan bråkan tankar bla bla

Nja. Om man jämför hur långt ett laddtillfälle är med hur lång tid det tar att tanka en bensin- eller dieselbil så tar det lite längre tid att ladda en elbil. Men bara lite. Med 800-voltstekniken som finns i till exempel nya Kia EV6 tar det tar det under gynnsamma förhållanden ned till 18 minuter att ladda bilens batteri från 10 till 80 procent.

Det handlar mycket om att förutse och planera sin körning. Som elbilsförare behöver du bara stanna och ladda bilen under längre resor, vilket för de flesta innebär några gånger per år. Passa då till exempel på att ladda när du tar en lunch- eller fikapaus.

Till sist: Kom ihåg att en bil i snitt inte rullar mer än några mil om dagen och står stilla 23 timmar per dygn. Elbilsföraren har gott om tid att ladda sin bil när hon eller han sover eller är på jobbet, ungefär som man laddar sin mobiltelefon.

Myt 2

Räckvidden är sämre än den biltillverkarna anger

Det stämmer faktiskt ofta, och vi ska förklara varför. Elbilars räckvidd anges enligt det som kallas WLTP-standarden. Det är ett test som är obligatoriskt för alla tillverkare.

Testet görs i laboratoriemiljö där bilen, enkelt uttryckt, ställs på rullar och ”körs” enligt ett program som simulerar körning i stad, på motorväg och på landsväg. Detta resulterar i ett genomsnittligt värde för räckvidd och förbrukning. Metoden är mycket exakt och framför allt gemensam för hela bil-

industrin, vilket gör att bilköpare kan jämföra olika modeller på ett korrekt sätt.

Men laboratorium och verklighet är inte samma sak. WLTP-testet tar inte hänsyn till yttertemperatur eller motstånd från till exempel regn eller snö. AC eller värme är inte påslagen, vilket också påverkar förbrukningen.

Vid verklig körning finns en mängd faktorer som har inverkan på räckvidden, inte minst förarens körstil. Precis som när man kör bensin- eller

dieselbil resulterar ideliga accelerationer och kraftiga inbromsningar i ökad förbrukning och därmed minskad räckvidd. När tidningar och andra medier jämför WLTP-värdet med verklig räckvidd brukar Kias bilar få mycket fina omdömen.

Myt 3

Laddnätet är inte tillräckligt utbyggt

Det beror på var du bor, men det stämmer inte att det bara finns laddmöjligheter runt storstäderna och i södra Sverige. Laddnätet byggs ut hela tiden. I februari i år fanns det enligt den nordiska databasen Nobil ungefär 14 000 publika laddpunkter i Sverige fördelade på drygt 2 600 laddstationer, ungefär lika många som antalet bensinstationer.

Den som kan ladda sin elbil hemma eller på jobbet behöver sällan bekymra sig. Brukar du ibland göra längre resor, kolla en laddnätskarta och räkna lågt med att du behöver ladda bilen var 25:e mil.

Sverige behöver absolut fler laddstationer – men redan i dag ligger de tätare än man tror!

 

Myt 4

Elbilar klarar inte vinterväder

Jodå, även om bilens batteri påverkas av sträng kyla och räckvidden minskar något. Man kan alltså behöva ladda lite oftare vid längre resor på vintern.

Det finns flera sätt att maximera sin elbils räckvidd när det är riktigt kallt ute. Ett är att låta batteriet ladda ända fram tills det är dags för avfärd. Då har det rätt arbetstemperatur från start och är effektivare än ett kallt batteri. Det är också bra att starta kupévärmen medan bilen laddas. Då värms bilen med energi från elnätet, inte från batteriet.

 

Myt 5

Elbilar har samma miljöpåverkan som fossilbilar

Det stämmer inte, och särskilt inte i Sverige. Självklart hänger en elbils miljöpåverkan under körning ihop med vilka energislag som används för att producera den el bilen laddas med. Svensk el kommer främst från vatten- och kärnkraftverk och produceras till mycket liten del med fossila bränslen. Men studier visar faktiskt att en elbil har mindre miljöpåverkan även om den laddas med smutsigare europeisk el.

Källor: Energimyndigheten, Green Car Congress, Nobil, Eon, Öresundskraft med flera.

Martin Engqvist