Story

5 februari 2024

Smarta vägar för framtiden

Vägnätet är bilarnas eget universum – men måste en väg se ut och fungera på samma sätt årtionde efter årtionde? Självklart inte.

Foto: Studio Roosegaarde

Den självlysande vägen

Eller ja, inte själva vägen utan snarare självlysande vägmarkeringar. En både billigare och mer hållbar lösning än att montera lampor längs alla världens mörka vägar.
Färgen innehåller ett självlysande pulver som laddas upp av dagsljus och lyser grönt när det blir mörkt.
Vill du testa själv? Ta en tur på väg N329, söder om Amsterdam.

Vägen som lagar sig själv
Professor Luna Lu. Foto: Purdue University, Rebecca McElhoe

I professor Luna Lu’s laboratorium på Purdue university, lite söder om Chicago, forskar de på “intelligent cement”. Det inkluderar en variant som kan laga sig själv. Ett unikt material i cementen absorberar vatten och skapar en kemisk reaktion som fyller ut sprickor och hål av sig självt. Processen förhindrar också vatten att läcka in till armeringen och orsaka rost.

Vägen som tutar

HP Lubricants and Leo Burnett India har uppfunnit “vägen som tutar”. Ett antikrocksystem med sensorer vid skarpa svängar på farliga vägar. Dessa känner av fordon och dess hastighet och tutar en varning om det finns en risk för kollision runt hörnet. En pilotversion finns att uppleva på NH1 på motorvägen Jammu-Srinagar i Indien. Om du vågar.

På gång: Klimatanpassade pusselvägar

Vägar som man kan både bygga, plocka isär och flytta runt ungefär som lego. Företaget Plasticroad tillverkar pusselvägar av återvunnen plast. Sådana finns redan idag i bland annat Nederländerna och Belgien. Plasticroads vägar har dessutom kanaler inuti sig som fångar upp, filtrerar och lagrar regnvatten – eller skickar det vidare ner i marken. Kanalerna kan också förvara rör och kablar så att du inte behöver hålla på och gräva upp vägarna, som vi gör idag.

 

Text: Robert Långström